Wirtualna karta kredytowa to produkt dostosowany do potrzeb naszych Klientów. Na koniec okresu rozliczeniowego wymagana jest jedynie wpłata Minimalnej Kwoty do Zapłaty, co oznacza, że nie musisz spłacać wykorzystanego limitu kredytowego po 30 dniach.

Limit kredytowy możesz spłacić w części lub w całości, w dowolnym momencie trwania umowy, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. Możesz również korzystać z niego cały czas i spłacać jedynie minimalną miesięczną płatność.