Przykładowy cykl rozliczeniowy dla Nowego Klienta

Każdy Okres rozliczeniowy trwa 30 dni. Następnego dnia, po upływie każdego Okresu rozliczeniowego generowane jest Zestawienie Operacji, które otrzymujesz na swój adres e-mail. W tym samym dniu rozpoczyna się kolejny 30-dniowy Okres rozliczeniowy. Zgodnie z Regulaminem Promocji Pierwszy Okres rozliczeniowy jest darmowy dla Nowego Klienta tj.  klienta, który przed zawarciem Umowy o wirtualną kartę kredytową nie brał Pożyczki Net Credit. Oznacza to, że Prowizja w pierwszym Okresie Rozliczeniowym dla Nowego Klienta wynoszą 0 złotych. Po wygenerowaniu Zestawienia Operacji, w ciągu 5 dni, musisz spłacić Minimalną Kwotę do Zapłaty, ale możesz również spłacić dodatkową część wykorzystanego limitu kredytowego lub nawet jego całość. Wpłata Minimalnej Kwoty do Zapłaty zwiększa kwotę Dostępnych Środków o jej część wynoszącą  3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji.

Pamiętaj, że wpłata Minimalnej Kwoty do Zapłaty w wyznaczonym 5-dniowym terminie jest obowiązkowa.

Po ukończeniu każdego kolejnego 30-dniowego Okresu rozliczeniowego, otrzymasz nowe Zestawienie  Operacji ze wskazaną Minimalną Kwotą do Zapłaty, ale do Twojej decyzji należy, czy dodatkowo spłacisz też swój wykorzystany limit.

Pamiętaj:

  • W przypadku dokonywania terminowych spłat Zadłużenia oraz braku przekroczenia limitu kredytowego, na Minimalną Kwotę do Zapłaty w okresie obowiązywania Umowy składa się jedynie Prowizja za ostatni Okres rozliczeniowy oraz 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji
  • Wpłata Minimalnej Kwoty do Zapłaty zwiększa kwotę Dostępnych Środków o jej część wynoszącą  3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji. Możesz jednak w każdym czasie dokonać dodatkowo spłaty większej części limitu kredytowego.
  • Możesz dokonywać jedynie terminowych wpłat Minimalnej Kwoty do Zapłaty i korzystać przez cały czas z udzielonego limitu kredytowego.

Czy ten artykuł był pomocny?
Przykładowy cykl rozliczeniowy dla Klienta Powracającego

Każdy Okres rozliczeniowy trwa 30 dni. Następnego dnia po upływie Okresu rozliczeniowego generowane jest Zestawienie Operacji, które otrzymujesz na swój adres e-mail. W tym samym  dniu rozpoczyna się kolejny 30-dniowy Okres rozliczeniowy. Po wygenerowaniu Zestawienia Operacji, w ciągu 5 dni, musisz spłacić Minimalną Kwotę do Zapłaty, ale możesz również dodatkowo spłacić całość wykorzystanego limitu lub jego część. Pamiętaj jednak, że  wpłata Minimalnej Kwoty do Zapłaty w wyznaczonym 5- dniowym terminie jest obowiązkowa.

Po ukończeniu każdego kolejnego 30-dniowego cyklu, otrzymasz nowe Zestawienie Transakcji ze wskazaną Minimalną Kwotą do Zapłaty, ale do Twojej decyzji należy, czy dodatkowo spłacisz też swój wykorzystany limit.

Pamiętaj:

  • Wpłata Minimalnej Kwoty do Zapłaty nie zmniejsza kwoty wykorzystanego limitu kredytowego. Możesz jednak w każdym czasie dokonać dodatkowo spłaty limitu kredytowego - To Ty decydujesz kiedy i ile swojego limitu spłacasz.
  • Możesz dokonywać jedynie terminowych wpłat Minimalnej Kwoty do Zapłaty i korzystać przez cały czas z udzielonego limitu kredytowego.

Czy ten artykuł był pomocny?
check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon