Każdy Okres rozliczeniowy trwa 30 dni. Następnego dnia, po upływie każdego Okresu rozliczeniowego generowane jest Zestawienie Operacji, które otrzymujesz na swój adres e-mail. W tym samym dniu rozpoczyna się kolejny 30-dniowy Okres rozliczeniowy. Zgodnie z Regulaminem Promocji Pierwszy Okres rozliczeniowy jest darmowy dla Nowego Klienta tj.  klienta, który przed zawarciem Umowy o wirtualną kartę kredytową nie brał Pożyczki Net Credit. Oznacza to, że Prowizja w pierwszym Okresie Rozliczeniowym dla Nowego Klienta wynoszą 0 złotych. Po wygenerowaniu Zestawienia Operacji, w ciągu 5 dni, musisz spłacić Minimalną Kwotę do Zapłaty, ale możesz również spłacić dodatkową część wykorzystanego limitu kredytowego lub nawet jego całość. Wpłata Minimalnej Kwoty do Zapłaty zwiększa kwotę Dostępnych Środków o jej część wynoszącą  3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji.

Pamiętaj, że wpłata Minimalnej Kwoty do Zapłaty w wyznaczonym 5-dniowym terminie jest obowiązkowa.

Po ukończeniu każdego kolejnego 30-dniowego Okresu rozliczeniowego, otrzymasz nowe Zestawienie  Operacji ze wskazaną Minimalną Kwotą do Zapłaty, ale do Twojej decyzji należy, czy dodatkowo spłacisz też swój wykorzystany limit.

Pamiętaj:

  • W przypadku dokonywania terminowych spłat Zadłużenia oraz braku przekroczenia limitu kredytowego, na Minimalną Kwotę do Zapłaty w okresie obowiązywania Umowy składa się jedynie Prowizja za ostatni Okres rozliczeniowy oraz 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji
  • Wpłata Minimalnej Kwoty do Zapłaty zwiększa kwotę Dostępnych Środków o jej część wynoszącą  3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji. Możesz jednak w każdym czasie dokonać dodatkowo spłaty większej części limitu kredytowego.
  • Możesz dokonywać jedynie terminowych wpłat Minimalnej Kwoty do Zapłaty i korzystać przez cały czas z udzielonego limitu kredytowego.