Średnie zarobki w Polsce 2022 - jak wyglądają?

13.09.2022
Nowy Klient
Klient, który nigdy nie zawarł z Fincard Umowy o Wirtualną Kartę Kredytową
Klient Powracający
Klient, który zawarł już uprzednio z Fincard Umowę o Wirtualną Kartę Kredytową

Jaka kwota

1000
3000
Minimalna kwota do zapłaty
Stanowi 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Stanowi sumę 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji oraz Prowizji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Weź
Pierwszy okres rozliczeniowy do roku. Opcje spłaty: Spłata w całości -lub Minimalna Kwota do Zapłaty (tylko kapitał) - , Minimalna Kwota do zapłaty
RRSO:
%
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.

Średnia krajowa pensja to wartość, która ma obrazować, ile przeciętnie zarabiają Polacy. Choć w społeczeństwie jest ona krytykowana, z racji tego, iż nie przedstawia prawdziwej i wiarygodnej sytuacji na rynku pracy, to jednak większość z nas interesuje jej wartość. Jakie jest przeciętne wynagrodzenie 2022? W jaki sposób się je wylicza?

Czym jest średnia krajowa?

W kontekście wynagrodzeń wyróżnić można dwa pojęcia – minimalnej oraz średniej krajowej. Pensja minimalna to kwota, która obligatoryjnie musi zostać wypłacona osobie zatrudnionej na umowę o pracę, w pełnym wymiarze godzin. Tymczasem średnia krajowa to pensja, którą przeciętnie otrzymują Polacy. 

Jak sama nazwa wskazuje, średnia krajowa bierze pod uwagę najniższe, ale też najwyższe zarobki. Do wiadomości publicznej podaje ją Główny Urząd Statystyczny, który bada średnie wynagrodzenie na podstawie danych otrzymywanych od samych pracodawców. Wartości aktualizowane są przez GUS co miesiąc, jednak te dane wyliczane są na podstawie raportów z sektora przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 9 osób. Tymczasem raz w roku GUS podaje również do wiadomości dane, które dotyczą całej gospodarki narodowej. 

Ile wynosi średnie wynagrodzenie 2022?

Warto mieć na uwadze, że GUS podaje wartość średniego wynagrodzenia na podstawie danych historycznych, które otrzymuje od przedsiębiorców. Tymczasem liczby na rok 2022 mają jedynie charakter prognozy. W grudniu 2021 roku średnia krajowa wynosiła aż 6644,39 zł brutto. Tymczasem w całym roku 2021 średnie wynagrodzenie wynosiło nieco mniej, bo 5888,80 zł brutto, co daje około 4240 zł netto. Dane te dotyczą jedynie sektora przedsiębiorstw, natomiast średnia krajowa w gospodarce narodowej zawsze jest niższa, jednak nie są to duże różnice – zwykle sięgają około 200-300 zł w ujęciu netto. Eksperci szacują, że średnie zarobki w Polsce 2022 będą rosnąć. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, a mianowicie:

  • wzrost minimalnego wynagrodzenia na pracę – obecnie najniższa krajowa wynosi 3010 zł brutto,
  • rynek pracownika – na rynku pracy brakuje chętnych do podjęcia zatrudnienia, przez co pracodawcy muszą podnosić stawki,
  • rosnąca inflacja – pracownicy realnie zarabiają mniej, zatem domagają się dodatków osłonowych czy podwyżki wynagrodzeń.
Share
Aplikuj już dziś!

Zaufało nam już ponad pół miliona Polaków. Teraz kolej na Ciebie!

Średnia krajowa – taka sama w całej Polsce?

Polska nie jest krajem jednolitym pod kątem rynku pracy – inne bowiem warunki zatrudnienia są w stolicy kraju, inne zaś w mniejszych miejscowościach. Oczywistym więc jest, że średnie wynagrodzenie 2022 nie będzie takie samo w każdym województwie. Warto bliżej przyjrzeć się rozbieżnościom, które można zauważyć już po samych danych GUS. Otóż w 2021 roku najlepiej kształtowały się zarobki w województwie Mazowieckim, Pomorskim oraz Małopolskim. Najmniej zaś zarabiali mieszkańcy województwa Podkarpackiego oraz Warmińsko-Mazurskiego. Szacuje się, że nierówności płacowe nie zostaną w 2022 roku wyrównane, zatem średnia pensja w niektórych województwach będzie wyższa, a w innych niższa, niż średnia krajowa 2022.

Przeciętne wynagrodzenie 2022 – ile realnie zarabiamy?

Średnia arytmetyczna, na podstawie której obliczane jest przeciętne wynagrodzenie, nie odzwierciedla w pełni sytuacji, jaka ma miejsce na rynku pracy. Dlatego też samo pojęcie średniej krajowej budzi w społeczeństwie wiele kontrowersji. 

Niemniej jednak średnia krajowa podawana jest nie tylko w celach informacyjnych – jest ona bowiem podstawą wyliczania składek ZUS oraz limitu IKE czy IKZE. Warto przy tym mieć świadomość, że średnia krajowa ma za zadanie mierzyć przeciętny wzrost wynagrodzenia w Polsce, ale w ujęciu nominalnym. Co to oznacza? W praktyce, choć średnie zarobki rosną, to realnie mamy do dyspozycji mniejsze kwoty, ze względu na inflację. Oczywiście, im wyższa inflacja, tym pieniądz w większym stopniu traci na wartości. 

Dlatego też, choć wzrost wynagrodzeń w Polsce przebiega w stosunkowo szybkim tempie, to jednak warto wziąć pod uwagę rosnącą inflację, przez którą nasze zarobki niemalże topnieją. Pamiętajmy, że przekrój średnich wynagrodzeń jest różny, w zależności od konkretnej branży. Najwięcej zarabia się obecnie w IT, wysokie zarobki odnotowujemy również w branży budowlanej oraz finansowej. Nieco inaczej wygląda sytuacja sfery budżetowej, a także pracowników niewykwalifikowanych. Obliczając średnią krajową pensję, nie dokonuje się podziału na konkretne branże, stąd też średnie zarobki w naszym fachu mogą znacznie odbiegać od tych, które odnotowuje się w uśrednieniu nie tylko na wszystkie dziedziny, ale również na cały kraj, niejednolity pod względem płac.

 

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon