Płynność finansowa - co to jest, jak się ją określa?

20.02.2023
Nowy Klient
Klient, który nigdy nie zawarł z Fincard Umowy o Wirtualną Kartę Kredytową
Klient Powracający
Klient, który zawarł już uprzednio z Fincard Umowę o Wirtualną Kartę Kredytową

Jaka kwota

1000
3000
Minimalna kwota do zapłaty
Stanowi 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Stanowi sumę 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji oraz Prowizji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Weź
Pierwszy okres rozliczeniowy do roku. Opcje spłaty: Spłata w całości -lub Minimalna Kwota do Zapłaty (tylko kapitał) - , Minimalna Kwota do zapłaty
RRSO:
%
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.

Pojęcie płynności finansowej najczęściej występuje w kontekście przedsiębiorstw, choć czasami mówi się o niej także w aspekcie finansów gospodarstwa domowego. Co to jest płynność finansowa, o czym informuje i jak ją określić?

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa to zgodnie z definicją zdolność do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Przez zobowiązania krótkoterminowe należy rozumieć takie, które są wymagalne w okresie jednego roku. W kontekście przedsiębiorców mowa nie tylko o kredytach i pożyczkach, lecz również o:

  • zobowiązaniach wobec kontrahentów,
  • zobowiązaniach wobec pracowników,
  • zobowiązaniach publicznoprawnych,
  • innych zobowiązaniach, jakie ciążą na danej jednostce.

Utrzymanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie jest niezwykle istotne pod kątem zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. Ważne jest nie tylko to, czy firma w danym okresie generuje zyski, lecz również czy jest w stanie spłacać bieżące zobowiązania. Czasami bowiem przedsiębiorstwa osiągają wysokie dochody, a jednocześnie nie są w stanie pokryć z nich podstawowych wydatków. Jak określa się płynność finansową? Firmy najczęściej posługują się różnego rodzaju wskaźnikami. Dane do obliczeń bierze się natomiast z dokumentacji finansowej, na którą składa się:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • rachunek przepływów pieniężnych.

Informacje te pochodzą bezpośrednio z księgowości, dlatego ważne jest, aby była ona w firmie prowadzona w odpowiedni sposób.

Jakie są najpopularniejsze wskaźniki płynności finansowej?

Jakie są wskaźniki płynności finansowej? Choć analitycy posiłkują się różnymi wskaźnikami, można wśród nich wyróżnić trzy najczęściej spotykane:

  • wskaźnik płynności bieżącej – określa, czy firma jest w stanie pokryć zobowiązania za pomocą aktywów obrotowych,
  • wskaźnik płynności szybkiej – oznacza możliwość pokrycia zobowiązań za pomocą aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy,
  • wskaźnik płynności gotówkowej – określa, czy firma jest w stanie pokryć bieżące zobowiązania za pomocą gotówki i innych środków pieniężnych, łatwych do upłynnienia.

Analiza finansowa sprowadza się więc do oceny, czy firma w danym czasie może pokryć bieżące zobowiązania, a także, z jakich źródeł będą pochodziły środki pieniężne.

Jakie czynniki wpływają na płynność finansową?

Biorąc pod uwagę wskaźniki płynności finansowej, można wydedukować, jakie czynniki będą miały na nią największy wpływ. Oczywiście, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim zobowiązania krótkoterminowe, które w każdym przypadku stanowią punkt wyjścia. Następnie patrzymy na aktywa obrotowe, czyli krótkoterminowe. Są one tak zwanymi płynnymi składnikami majątku, które stosunkowo prosto wymienić na gotówkę. W tym kontekście warto też zwrócić uwagę na zapadalność należności oraz zobowiązań przedsiębiorstwa. Jeśli firma udziela długoterminowego kredytu kupieckiego, co oznacza, że pozwala swoim kontrahentom na odroczoną płatność, to nie będzie w stanie na bieżąco pokrywać zobowiązań krótkoterminowych, zwłaszcza jeśli te występują w dużej ilości.

Share
Aplikuj już dziś!

Zaufało nam już ponad pół miliona Polaków. Teraz kolej na Ciebie!

Jak utrzymać płynność finansową?

Wiadomo już, jak sprawdzić płynność finansową – wystarczy tylko posiłkować się sprawozdaniem finansowym przedsiębiorstwa oraz znać wzory poszczególnych wskaźników. Niemniej jednak wśród właścicieli firm często pojawia się pytanie, jak właściwie utrzymać płynność na optymalnym poziomie? Warto pamiętać, że zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki poziom płynności są dla przedsiębiorstwa niekorzystne. 

Tymczasem w utrzymaniu optymalnego poziomu z pewnością pomoże dopasowanie terminu zapadalności faktur zakupowych i sprzedażowych. Doskonałym rozwiązaniem jest również upłynnienie części aktywów, zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwo w większości posiada jedynie aktywa trwałe. Te bowiem są stosunkowo trudne do wyegzekwowania w krótkim okresie. Utrzymanie płynności finansowej zależy także od zredukowania kosztów, jakie ponosi firma. Niemniej jednak najczęściej można tego dokonać jedynie w długiej perspektywie. 

Ważnym aspektem jest również optymalizacja przepływów pieniężnych. Tutaj warto podać prosty przykład, a mianowicie kasa przedsiębiorstwa nigdy nie powinna pozostać pusta. Z tym problemem najczęściej borykają się firmy, które, choć generują wysokie zyski, jednocześnie wszystko przeznaczają na inwestycje lub na bieżące zobowiązania. 

Sprawdź: Pożyczka na działalności gospodarczej

Płynność finansowa gospodarstw domowych

O płynności finansowej mówi się głównie w kontekście przedsiębiorstw, jednak warto mieć świadomość, że dotyczy ona również osób prowadzących gospodarstwo domowe. W tym przypadku płynność finansowa określa, podobnie jak u przedsiębiorców, zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych. W tej sytuacji nie mamy jednak do czynienia z aktywami obrotowymi, mówimy wyłącznie o płynnej gotówce, za pomocą której można spłacać długi lub regulować bieżące potrzeby życiowe. 

Jak się okazuje, gospodarstwa domowe, które utraciły płynność finansową, najczęściej muszą sięgać po różnego rodzaju finansowanie zewnętrzne, na przykład w postaci kredytu lub pożyczki pozabankowej. W przypadku osób, które nie posiadają zadłużenia, istnieje możliwość pozyskania finansowania w banku bądź w wyspecjalizowanej firmie pożyczkowej. Musimy jednak pamiętać, że potencjalni klienci, którzy nie spłacają terminowo swoich zobowiązań, nie mogą ubiegać się o pożyczkę na dowód, czyli tak zwaną chwilówkę online.

Dlaczego zachowanie płynności finansowej jest tak istotne?

Bardzo niebezpieczna jest utrata płynności finansowej w dłuższym okresie. Prowadzi ona do niewypłacalności, a tym samym do ogłoszenia upadłości. Dotyczy to zarówno firm, jak i osób prywatnych, prowadzących gospodarstwo domowe. Płynność finansowa w przypadku przedsiębiorców podlega ocenie nie tylko instytucji bankowych (gdy ubiegają się oni o kredyt lub pożyczkę na raty), lecz również potencjalnych inwestorów. Firmy, które charakteryzują się niską płynnością, najczęściej mają problemy z pozyskaniem finansowania. Warto jednocześnie pamiętać, że firmy pożyczkowe, które pożyczają środki pieniężne także przedsiębiorcom, nie badają szczegółowo ich zdolności kredytowej. Oznacza to, że płynność finansowa nie stanowi przedmiotu zainteresowania w tym przypadku, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy przedsiębiorca ubiega się o finansowanie w banku.

Jak zachować płynność finansową? 3 najważniejsze porady

Buduj rezerwy finansowe – Zawsze warto mieć oszczędności lub rezerwy, na wypadek nieprzewidzianych wydatków lub spadku dochodów. Dobrą zasadą jest utrzymywanie co najmniej 3-6 miesięcy wartości miesięcznych wydatków na koncie oszczędnościowym w swoim banku.

Planuj wydatki – Warto planować wydatki, aby uniknąć impulsywnych zakupów lub wydatków, które nie są konieczne w danym okresie. Dobrym sposobem na to jest stworzenie budżetu, określenie jego maksymalnej wysokości i trzymanie się go, a także unikanie kupowania rzeczy na kredyt lub ratach. Jeżeli potrzebujesz skorzystać z pożyczki bez baz, pamiętaj, aby uwzględnić ją w swoim planie finansowym.

Zwiększaj swoje dochody – Można zwiększyć swoje dochody poprzez dodatkową pracę lub zdobywanie nowych umiejętności, które pozwolą na awans lub podwyżkę w pracy. Można też rozważyć inwestowanie, np. w nieruchomości lub fundusze inwestycyjne, co pozwoli na generowanie dodatkowych przychodów.

Pamiętaj, że utrzymywanie płynności finansowej wymaga samodyscypliny, ale może zapewnić spokojny sen i poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli posiadasz aktywną bankową kartę kredytową lub pozabankową kartę kredytową, pamiętaj, aby ją regularnie spłacać.

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon