Odsetki od pożyczki - jak obliczyć odsetki i oprocentowanie?

26.09.2022
Nowy Klient
Klient, który nigdy nie zawarł z Fincard Umowy o Wirtualną Kartę Kredytową
Klient Powracający
Klient, który zawarł już uprzednio z Fincard Umowę o Wirtualną Kartę Kredytową

Jaka kwota

1000
3000
Minimalna kwota do zapłaty
Stanowi 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Stanowi sumę 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji oraz Prowizji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Weź
Pierwszy okres rozliczeniowy do roku. Opcje spłaty: Spłata w całości -lub Minimalna Kwota do Zapłaty (tylko kapitał) - , Minimalna Kwota do zapłaty
RRSO:
%
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.

Odsetki stanowią przedmiot zainteresowania każdego pożyczkobiorcy, bowiem to właśnie od nich zależy, jakie dokładnie poniesie on koszty finansowania. Samo obliczanie odsetek od pożyczki nie jest szczególnie skomplikowanym zadaniem, dlatego warto je wykonać, zanim zaciągniemy konkretne zobowiązanie. Jak obliczyć oprocentowanie pożyczki?

Oprocentowanie, a odsetki

Na początek warto wyjaśnić różnicę pomiędzy oprocentowaniem a odsetkami. Otóż oprocentowanie wyrażone jest w procentach – przykładowo, oprocentowanie pożyczki może wynosić 5% w skali roku. Tymczasem odsetki mają wartość liczbową, bowiem przedstawiają konkretną kwotę, jaką musimy uiścić na rzecz firmy, która udzieliła nam finansowania. 

Odsetki są więc tym wyższe, im większe jest oprocentowanie. Zwykle nie grają one bardzo dużej roli przy pożyczkach krótkoterminowych, gdzie okres spłaty wynosi od 2 do około 6 miesięcy. Niemniej jednak zawsze warto w przybliżeniu określić, jaką dokładnie kwotę będziemy musieli zapłacić, oddając pożyczony kapitał.

Jak obliczyć odsetki?

Obliczając odsetki, możemy skorzystać z gotowych kalkulatorów, które są powszechnie dostępne w sieci. Niemniej jednak sam schemat wykonywania obliczeń jest tak prosty, że bez większego problemu wyliczymy wartość odsetek za pomocą kartki, długopisu i kalkulatora. 

Jak obliczyć odsetki? Najlepiej posłużyć się tutaj przykładem – przyjmijmy, że kwota pożyczki wynosi 3000 zł, natomiast jej oprocentowanie w skali roku wynosi 5%. Zobowiązanie będziemy spłacać przez 3 miesiące, czyli 90 dni. Aby obliczyć odsetki, musimy posłużyć się wzorem:

kwota pożyczki x oprocentowanie / 365 x okres spłaty pożyczki

Podstawiając dane do wzoru, otrzymujemy:

  • 3000 x 5% / 365 × 90

W przybliżeniu zapłacimy więc 37 zł odsetek. Kwota jest niewielka, głównie dlatego, że mamy do czynienia z niską kwotą pożyczki. Co więcej, oprocentowanie dotyczy całego roku, podczas gdy my spłacamy zobowiązanie w ciągu 3, a nie 12 miesięcy. Jak widać, obliczanie odsetek jest bardzo proste, dlatego zawsze warto sprawdzić, jaką kwotę będziemy musieli oddać firmie pożyczkowej.

Share
Aplikuj już dziś!

Zaufało nam już ponad pół miliona Polaków. Teraz kolej na Ciebie!

Odsetki, a pełny koszt zaciągnięcia pożyczki

Odsetki, choć wyrażają kwotę, którą musimy oddać wraz z pożyczonym kapitałem, nie są jedynym naszym kosztem. Otóż warto wziąć pod uwagę jeszcze prowizję, którą pobiera dla siebie firma pożyczkowa. O ile bowiem odsetki prezentują ryzyko związane z ewentualnym niespłaceniem zobowiązania w terminie, o tyle prowizja jest wynagrodzeniem dla firmy pożyczkowej, która przez określony w umowie czas nie może dysponować pieniędzmi, bowiem oddała je do dyspozycji klienta. 

Prowizja może mieć znaczny wpływ na wysokość całkowitych kosztów, jakie będzie zobowiązany ponieść pożyczkobiorca. Wysokość prowizji każda firma ustala w sposób indywidualny. Jest ona zależna między innymi od wysokości pożyczki, ale również czasu, na jaki pieniądze są klientowi udostępniane.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania – dlaczego warto zwrócić uwagę właśnie na nią?

Oprocentowanie, prowizja, dodatkowe koszty związane z zaciągnięciem pożyczki – na to wszystko musimy zwrócić uwagę, wybierając konkretną ofertę firmy pożyczkowej. Jak się w tym nie pogubić? Pomaga nam w tym rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), która wyraża całkowity koszt zaciąganego zobowiązania. 

RRSO jest zawsze wyższe od oprocentowania podstawowego, bowiem zawiera w sobie także prowizję dla firmy pożyczkowej, a także dodatkowe opłaty, jakie będzie musiał ponieść pożyczkobiorca. Dlatego też, obliczając, ile będzie trzeba zwrócić firmie pożyczkowej, skupmy się przede wszystkim na RRSO. Jej wartość zobowiązana jest podać każda firma pożyczkowa w swojej ofercie. 

Może okazać się, że choć w przypadku pierwszej propozycji pożyczki oprocentowanie będzie niższe, to korzystniejsza okaże się być druga propozycja, gdyż – choć ma większe oprocentowanie – prezentuje mniejsze RRSO. Możemy się także spotkać z pożyczkami, w których oprocentowanie wynosi zero, jednak są one zarezerwowane głównie dla nowych klientów i z reguły nie opiewają na wysokie kwoty. 

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon