Czym jest karta debetowa i w jaki sposób działa?

22.03.2024
Nowy Klient
Klient, który nigdy nie zawarł z Fincard Umowy o Wirtualną Kartę Kredytową
Klient Powracający
Klient, który zawarł już uprzednio z Fincard Umowę o Wirtualną Kartę Kredytową

Jaka kwota

1000
3000
Minimalna kwota do zapłaty
Stanowi 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Stanowi sumę 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji oraz Prowizji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Weź
Pierwszy okres rozliczeniowy do roku. Opcje spłaty: Spłata w całości -lub Minimalna Kwota do Zapłaty (tylko kapitał) - , Minimalna Kwota do zapłaty
RRSO:
%
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.

Karta płatnicza od lat jest nieodłącznym elementem naszych portfeli. Jednym z jej popularnych rodzajów jest karta debetowa. Sprawdź, czym dokładnie się wyróżnia i jak działa ten plastikowy „banknot”.

Co to znaczy, że karta jest debetowa?

Karta debetowa to instrument płatniczy powiązany bezpośrednio z Twoim rachunkiem bankowym. Dokonując nią transakcji, wydajesz pieniądze ze swojego własnego konta – w przeciwieństwie do kart kredytowych, gdzie bank udziela Ci kredytu podlegającego spłacie.

Środki z rachunku bankowego są więc rezerwowane lub blokowane natychmiast po zainicjowaniu płatności kartą debetową. Dlatego możesz nią dysponować tylko do wysokości aktualnego salda na koncie. Jest to istotna różnica w porównaniu z kartami kredytowymi dającymi dostęp do linii kredytowej banku.

Czy się różni karta debetowa od karty płatniczej?

W potocznym języku często utożsamia się karty debetowe z kartami płatniczymi. Technicznie rzecz biorąc nie jest to jednak do końca poprawne określenie. Karta płatnicza to ogólna nazwa dla instrumentów obiegowych umożliwiających dokonywanie płatności bezgotówkowych. Obejmuje ona różne rodzaje kart: debetowe, kredytowe, a także niektóre karty przedpłacone.

Karta debetowa jest więc podkategorią wchodzącą w skład szerszej grupy kart płatniczych. Wyróżnia się tym, że środki na niej pochodzą z Twojego indywidualnego rachunku w banku. Możliwości dokonywania płatności są ściśle ograniczone dostępnym saldem na koncie.

Jak działa karta debetowa?

Mechanizm działania karty debetowej jest relatywnie prosty. Po wykonaniu płatności lub wypłacie środków z bankomatu, odpowiednia kwota zostaje automatycznie obciążona na Twoim rachunku bankowym powiązanym z kartą.

Przy każdej transakcji bank sprawdza dostępność środków. Jeśli jest ich wystarczająco dużo, system zatwierdza operację. W przeciwnym wypadku płatność zostanie odrzucona z powodu braku wystarczających funduszy na koncie.

Kwoty pochodzące z wypłat gotówki i płatności bezgotówkowych rezerwowane są na Twoim rachunku w czasie rzeczywistym. Pozwala to na pełną kontrolę nad wydatkami i zapobiega przekroczeniu stanu konta.

Czy karta debetowa może być na minusie?

Standardowo karta debetowa nie może wykazywać salda ujemnego. Jest to zabezpieczenie przed zadłużeniem – w przeciwieństwie do kart kredytowych umożliwiających dokonywanie płatności powyżej dostępnych środków.

Niektóre banki oferują jednak opcję otwarcia rachunku z przyznawanym kredytem odnawialnym lub dopuszczeniem do tzw. debetu technicznego. Wtedy możliwe stają się płatności kartą debetową wykraczające poza aktualne saldo konta, ale tylko do ustalonej wcześniej kwoty przyznanego debetu.

Przy braku takiego dodatkowego udogodnienia oferta karty debetowej daje dostęp wyłącznie do Twoich własnych pieniędzy zgromadzonych na rachunku. To bezpieczna formuła chroniąca przed ryzykiem zadłużenia, przy jednoczesnym zapewnieniu wygody płatności bezgotówkowych.

Jakie są różnice pomiędzy kartą debetową a kartą kredytową?

Karty debetowe i kredytowe choć z pozoru podobne, bazują na zupełnie innych mechanizmach finansowych. Karta debetowa czerpie środki bezpośrednio z Twojego rachunku bankowego, podczas gdy karta kredytowa daje dostęp do linii kredytowej banku, którą następnie musisz spłacić wraz z odsetkami. Przedstawia to poniższa tabelka:

 

Karta debetowa Karta kredytowa
Wydajesz własne pieniądze Wydajesz pieniądze banku
Brak odsetek Bieżące oprocentowanie
Ograniczenie wysokością salda Określony limit kredytowy
Nie buduje historii kredytowej Buduje historię kredytową

Jakie są warunki otrzymania karty debetowej?

Aby otrzymać kartę debetową musimy jedynie posiadać rachunek osobisty w banku będącym jej emitentem. W większości przypadków karta jest domyślnie dołączana do otwieranego konta. Niektóre banki przed jej wydaniem mogą dodatkowo zweryfikować Twoją zdolność kredytową. Wymóg ten wynika z faktu, że część instytucji oferuje powiązanie rachunku z niewielkim kredytem odnawialnym umożliwiającym debetowanie konta.

Pozabankowa karta kredytowa – alternatywa dla karty debetowej

Dla osób bez dostępu do bankowych kart debetowych lub kredytowych, ciekawą alternatywą jest pozabankowa karta kredytowa. Ofertę taką ma między innymi nasza firma. NetCredit to wiodąca firma na tym rynku w Polsce.

Nasza karta kredytowa online to unikalny produkt łączący cechy pożyczki krótkoterminowej i karty kredytowej. Po zawarciu umowy otrzymujemy przyznany limit wykorzystywany w miarę potrzeb, bez konieczności regularnej spłaty całości zadłużenia. Opłacana jest tylko niewielka prowizja od faktycznie wykorzystywanych środków.

Oto szczegóły naszej pozabankowej karty:

Nasza wirtualna karta kredytowa jest produktem, za który płacisz jedynie prowizję od wykorzystanego limitu. Jeżeli nie korzystasz z przyznanego limitu środków, karta jest całkowicie bezpłatna – nie ma żadnych dodatkowych opłat, wypłaty z bankomatów i transfery pieniężne pozostają darmowe. Standardowe koszty przedstawiają się następująco:

  • 11% prowizji od wykorzystanego limitu w każdym okresie rozliczeniowym
  • 0 zł za wydanie i obsługę karty
  • 0 zł za aktywację i zastrzeżenie karty
  • 0 zł za wcześniejsze zakończenie umowy
  • 0 zł za wypłatę pieniędzy z bankomatu
  • 0 zł za płatności internetowe (Google Pay, Apple Pay) i przelewy z rachunku karty
  • Darmowe płatności zbliżeniowe

Nasza karta kredytowa na oświadczenie to nowoczesne i wygodne źródło finansowania bieżących wydatków. Możesz z niego skorzystać, nawet jeśli nie posiadasz konta w banku!

Share
check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon