Każdy Okres rozliczeniowy trwa 30 dni. Następnego dnia po upływie Okresu rozliczeniowego generowane jest Zestawienie Operacji, które otrzymujesz na swój adres e-mail. W tym samym  dniu rozpoczyna się kolejny 30-dniowy Okres rozliczeniowy. Po wygenerowaniu Zestawienia Operacji, w ciągu 5 dni, musisz spłacić Minimalną Kwotę do Zapłaty, ale możesz również dodatkowo spłacić całość wykorzystanego limitu lub jego część. Pamiętaj jednak, że  wpłata Minimalnej Kwoty do Zapłaty w wyznaczonym 5- dniowym terminie jest obowiązkowa.

Po ukończeniu każdego kolejnego 30-dniowego cyklu, otrzymasz nowe Zestawienie Transakcji ze wskazaną Minimalną Kwotą do Zapłaty, ale do Twojej decyzji należy, czy dodatkowo spłacisz też swój wykorzystany limit.

Pamiętaj:

  • Wpłata Minimalnej Kwoty do Zapłaty nie zmniejsza kwoty wykorzystanego limitu kredytowego. Możesz jednak w każdym czasie dokonać dodatkowo spłaty limitu kredytowego - To Ty decydujesz kiedy i ile swojego limitu spłacasz.
  • Możesz dokonywać jedynie terminowych wpłat Minimalnej Kwoty do Zapłaty i korzystać przez cały czas z udzielonego limitu kredytowego.