Karta jest ważna zgodnie z terminem wskazanym na karcie. Jeśli nie zrezygnujesz z jej wznowienia wcześniej, jej ważność zostanie automatycznie przedłużona na kolejny okres. Uzyskasz przy tym nowy egzemplarz karty, z nowym numerem.