Minimalna kwota do spłaty stanowi sumę 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji oraz Prowizji za dany Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.

Nasza wirtualna karta jest produktem, w którym nie naliczamy odsetek kapitałowych, co oznacza że naliczana jest jedynie prowizja, uzależniona od wysokości wykorzystanego limitu kredytowego.

Po zakończeniu Okresu rozliczeniowego otrzymasz na swój adres email Zestawienie transakcji, które zostały zaksięgowane na karcie w danym Okresie rozliczeniowym. W dokumencie tym znajdziesz również pełną kwotę Minimalnej Kwoty do Zapłaty oraz jej składowe i termin spłaty. Wysokość Minimalnej Kwoty do Zapłaty i możesz również sprawdzić w swoim Panelu Klienta.