W Panelu Klienta masz dostęp do bardzo wielu informacji. Po zalogowaniu się masz możliwość:

  • sprawdzenia dostępnego limitu kredytowego, a także już wykorzystanego limitu kredytowego, nadchodzących lub aktualnych płatności oraz historii transakcji
  • podglądu, edycji i poprawiania swoich danych osobowych
  • zmiany hasła do logowania
  • uaktualnienia adresu e-mail i numeru telefonu
  • zmiany numeru PIN do karty kredytowej
  • sprawdzenia numeru karty i kodu CVV2

Z poziomu Panelu Klienta możesz także:

  • przelewać pieniądze z limitu kredytowego na swój indywidualny rachunek bankowy, spłacać go częściowo lub w całości
  • przelewać pieniądze na osobiste konto
  • dokonywać wpłaty Minimalnej Kwoty do Zapłaty