Karta może zostać zablokowana lub zastrzeżona (nie będziesz mógł z niej korzystać) jeżeli Fincard ma uzasadnione podejrzenie, że:

  1. Karta została użyta przez osobę nieuprawnioną,
  2. Karta została użyta w sposób niezgodny z prawem,
  3. Klient umyślnie doprowadził do nieautoryzowanej Transakcji Kartą.

Fincard może zastrzec lub zablokować Kartę również w innych sytuacjach wskazanych w Regulaminie, w szczególności jeżeli doszło do przekroczenia Limitu Kredytowego lub opóźnienia w spłacie Zadłużenia przez Klienta.

Wirtualna Karta Kredytowa zostaje odblokowana niezwłocznie po ustaniu przyczyny jej czasowego zablokowania.

Zawiadomimy Cię niezwłocznie o zablokowaniu Karty i jego przyczynach, a także o jej odblokowaniu.