Minimalna Kwota do Zapłaty to wskazana w Zestawieniu Operacji kwota, którą Klient zobowiązany jest spłacić w określonym przez Fincard terminie płatności (w Dniu Spłaty).

Obliczana jest ona za każdy Okres rozliczeniowy i wskazana w przejrzysty sposób na koniec okresu rozliczeniowego.

Możesz ją znaleźć zarówno w swoim Panelu Klienta, jak i w comiesięcznym Zestawieniu Transakcji, które zostanie do Ciebie wysłane na podany w Panelu adres e-mail.