Po zakończeniu Okresu rozliczeniowego musisz zapłacić jedynie Minimalną Kwotę do Zapłaty, na którą składa się 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Transakcji oraz Prowizja naliczona w danym Okresie rozliczeniowym, a także ewentualnie kwoty przekroczenia Limitu Kredytowego, oraz w przypadku braku terminowej płatności Prowizja naliczona w poprzednich Okresach rozliczeniowych wraz z odsetkami za opóźnienie.

Limit na karcie możesz wypłacać i spłacać w dowolnej kwocie, mieszczącej się w ramach przyznanego limitu kredytowego. W dowolnym momencie możesz spłacić cały limit lub tylko jego część. Możesz również korzystać z niego ciągle w trakcie trwania Umowy, nie spłacając go. Z kolei ze spłaconego limitu możesz ponownie skorzystać, wtedy kiedy pojawi się potrzeba.