Stopa procentowa - co to jest? Jak jej podniesienie wpływa na kredyt?

26.09.2022
Nowy Klient
Klient, który nigdy nie zawarł z Fincard Umowy o Wirtualną Kartę Kredytową
Klient Powracający
Klient, który zawarł już uprzednio z Fincard Umowę o Wirtualną Kartę Kredytową

Jaka kwota

1000
3000
Minimalna kwota do zapłaty
Stanowi 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Stanowi sumę 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji oraz Prowizji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Weź
Pierwszy okres rozliczeniowy do roku. Opcje spłaty: Spłata w całości -lub Minimalna Kwota do Zapłaty (tylko kapitał) - , Minimalna Kwota do zapłaty
RRSO:
%
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.

O stopach procentowych mówi się w ostatnim czasie wiele, głównie w kontekście podwyższenia ich wartości. Powodem tego jest rosnąca inflacja, która wymaga wdrożenia działań o charakterze sanacyjnym. Te jednak nie pozostają bez wpływu na kredytobiorców, którzy będą musieli płacić wyższe miesięczne raty kredytów. Stopa procentowa, a wysokość kredytu – jak jest zależność?

Czym jest stopa procentowa?

Stopa procentowa, najprościej rzecz ujmując, wyraża koszt pieniądza, czyli cenę, jaką należy zapłacić za jego pożyczenie. Jest ona istotna nie tylko z punktu widzenia kredytobiorców, ale również osób posiadających lokaty bankowe. Stopa procentowa służy więc do wyznaczania wartości pieniądza. Zwykle w przypadku niskiej inflacji stopy procentowe obniża się, podczas gdy wysoka inflacja przemawia za ich podwyższaniem. Narodowy Bank Polski podejmuje decyzję o ich obniżeniu bądź podwyższeniu, mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą, a także perspektywy na kolejne miesiące czy lata. Jak obliczyć stopę procentową? Do jej wyznaczania ekonomiści stosują szereg narzędzi, jednak przeciętny kredytobiorca zainteresowany jest głównie obliczeniem raty kredytu, która wynika z konkretnej stopy procentowej. Na nią bowiem składa się nie tylko stopa podstawowa, czyli stawka referencyjna kredytu, ale również prowizja banku.

Zmiana oprocentowania kredytu, a jego koszt

Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego bądź gotówkowego może nastąpić w dwie strony. W pierwszym przypadku Rada Polityki Pieniężnej, działająca przy Narodowym Banku Polskim, obniża stopy procentowe, przez co raty kredytu maleją. Koszt kredytu staje się automatycznie niższy, przez co finansowanie jest dostępne dla większej liczby klientów. W drugim przypadku Rada Polityki Pieniężnej podwyższa stopy procentowe, w efekcie czego rata kredytu rośnie, a sam kredyt staje się droższy i nie jest już powszechnie dostępny. Należy więc spodziewać się, że wraz z podwyżką stóp procentowych, rata kredytu poszybuje w górę. Pozostaje jednak pytanie, jak dużego wzrostu kosztów oczekiwać? Wiele zależy przede wszystkim od tego, w jakim stopniu podniesiono wartość stóp procentowych. Jeśli podwyżka jest nieznaczna, to wartość pojedynczej raty wzrośnie o kilkadziesiąt złotych. Jeżeli jednak mamy do czynienia z drastyczną zmianą stóp procentowych, to rata kredytu może skoczyć od kilkuset do kilku tysięcy złotych, co stanowi poważne zagrożenie dla budżetu niektórych gospodarstw domowych. Na stronie https://finanse.uokik.gov.pl/kalkulator-zmiany-oprocentowania/ znajduje się użyteczny kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego, który może podpowiedzieć nam, jak wraz ze zmieniającym się oprocentowaniem, wzrośnie nasza miesięczna rata kredytu hipotecznego.

Share
Aplikuj już dziś!

Zaufało nam już ponad pół miliona Polaków. Teraz kolej na Ciebie!

Jak się uchronić przed podwyżką rat kredytu?

Wiadomo, kto ustala stopę procentową oraz kiedy najczęściej następuje jej podwyższenie. Większość kredytobiorców zastanawia się jednak, czy można w jakiś sposób uchronić się przed nagłym wzrostem cen kredytu? Rozwiązaniem czasowym może być wybór oprocentowania stałego zamiast zmiennego. Należy jednak dokonać go w momencie podpisywania umowy kredytu. Warto mieć na uwadze, że zdecydowana większość kredytów udzielana jest z zastosowaniem oprocentowania zmiennego, na które wpływ ma między innymi inflacja. Co istotne, oprocentowanie stałe daje gwarancję niezmienności wysokości raty kredytu jedynie na pewien okres czasu, zazwyczaj nie dłużej, niż 5 lat. Kilka dni temu, bank BNP Paribas poinformował, że jako pierwszy wprowadza do oferty kredyt hipoteczny z okresowo stałym oprocentowaniem na 10 lat.

Niestety, nie wypracowano innych rozwiązań, które pomogą nam uchronić się przed rosnącymi kosztami związanymi ze spłatą zadłużenia. Zaciąganie kredytu zawsze niesie za sobą pewne ryzyko, do którego zalicza się między innymi zmianę stóp procentowych. W przypadku, gdy nie dajemy sobie rady z terminową spłatą zobowiązania, można wystąpić do banku o rozłożenie płatności na większą liczbę rat. Takie rozwiązanie jest w praktyce jeszcze droższe, jednak może uchronić przed wejściem z bankiem w spór, który często ma swój finał na sali sądowej. Dla osób, które posiadają oszczędności, rozwiązaniem – przynajmniej częściowym – może być nadpłacenie kredytu. Dzięki temu można uchronić się przed dalszymi podwyżkami. W przypadku kredytów gotówkowych pozwala to spłacić cały kredyt z góry, zaś w przypadku kredytów hipotecznych nadpłacić znaczną ich część. 

Kto zarabia na stopach procentowych? 

Kredytobiorcy zazwyczaj odbierają podwyżkę stóp procentowych w sposób negatywny. Nic dziwnego, bowiem ostatecznie zobowiązani będą płacić wyższe raty kredytu, przy czym zwykle ich wynagrodzenie nie wzrasta proporcjonalnie, w efekcie czego w domowym budżecie zostaje mniej środków do rozdysponowania. Dodatkowo w znaczącej większości uważamy, że na stopach procentowych zarabiają głównie banki, co także odbierane jest negatywnie. 

Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że władze monetarne podejmują decyzję o podwyżce nie po to, aby banki mogły zarabiać więcej, a po to, by “zabrać” z rynku nadmiar pieniądza. Pośrednio chodzi również o ograniczenie dostępności kredytów, a więc i częściowy spadek popytu na dobra i usługi. Podwyżka stóp procentowych, choć ma niemały wpływ na wysokość raty kredytu, w rzeczywistości stanowi narzędzie do walki z rosnącą inflacją. Zazwyczaj mamy z nią do czynienia wtedy, gdy poziom inflacji przekracza 5% i niebezpiecznie zbliża się do wartości dwuliczbowych, które oznaczają inflację galopującą. 

 

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon