Pożyczki bez dochodu - o czym należy wiedzieć?

12.09.2022
Nowy Klient
Klient, który nigdy nie zawarł z Fincard Umowy o Wirtualną Kartę Kredytową
Klient Powracający
Klient, który zawarł już uprzednio z Fincard Umowę o Wirtualną Kartę Kredytową

Jaka kwota

1000
3000
Minimalna kwota do zapłaty
Stanowi 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Stanowi sumę 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji oraz Prowizji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Weź
Pierwszy okres rozliczeniowy do roku. Opcje spłaty: Spłata w całości -lub Minimalna Kwota do Zapłaty (tylko kapitał) - , Minimalna Kwota do zapłaty
RRSO:
%
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.

Banki, które udzielają klientom kredytów oraz pożyczek, zawsze wymagają przedstawienia zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Ich potwierdzeniem mają być dodatkowo wyciągi z konta bankowego. Tymczasem firmy pożyczkowe prowadzą nieco bardziej liberalną politykę, bowiem udzielają one pożyczek bez dochodów. Jak uzyskać tego rodzaju finansowanie?

Czym jest pożyczka bez zaświadczeń o dochodach?

Aby zrozumieć ideę pożyczki bez zaświadczeń o dochodach, należy przede wszystkim wyjaśnić pojęcie zdolności kredytowej. Sprawdzają ją banki, zanim podejmą decyzję o przyznaniu finansowania konkretnemu klientowi. Zdolność kredytowa badana jest na podstawie różnego typu zaświadczeń, między innymi o zatrudnieniu i zarobkach. 

Oznacza to, że potencjalny pożyczkobiorca musi posiadać stałe źródło dochodu, jakim jest na przykład praca zarobkowa. Ocena zdolności kredytowej służy ustaleniu, czy pożyczkobiorca będzie w stanie terminowo spłacać swoje zobowiązanie. Tymczasem firmy pożyczkowe stosują liberalniejszą politykę wobec swoich klientów, bowiem nie sprawdzają one ich zdolności kredytowej. Oznacza to, że można otrzymać pożyczki bez dochodu, a ściślej rzecz ujmując, bez zaświadczeń o dochodach.

Kto może uzyskać pożyczkę bez dochodu?

O pożyczkę bez dochodu mogą wnioskować osoby, które spełniają wymagania formalne firm pożyczkowych. Należą do nich między innymi:

  • pełnoletniość,
  • posiadanie polskiego obywatelstwa i pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • posiadania konta w polskim banku, 
  • legitymowanie się ważnym dowodem osobistym.

Co istotne, pożyczkobiorca nie musi posiadać dochodu w dokładnym tego słowa znaczeniu. Przez dochody można rozumieć sumy uzyskiwane na przykład z pracy zarobkowej, renty czy emerytury. 

Natomiast na ogół za dochody nie uważa się środków pochodzących ze świadczeń socjalnych, świadczenia 500+ czy alimentów. Tymczasem to właśnie one mogą stanowić podstawę do spłaty pożyczki. W praktyce każdy pożyczkobiorca musi posiadać środki finansowe, za pomocą których będzie w stanie spłacić pożyczkę.

Choć udzielana jest ona na uproszczonych warunkach, to jednak spłata odbywa się w trybie normalnym, co oznacza, że klient zobowiązany jest regularnie oddawać firmie pożyczkowej pożyczone kwoty wraz z odsetkami. Co istotne, o pożyczkę dla bezrobotnych mogą starać się osoby, które nie posiadają negatywnej historii kredytowej. Nieterminowe spłacanie długów bądź całkowite ich niespłacanie uniemożliwia przyznanie finansowania.

Share
Aplikuj już dziś!

Zaufało nam już ponad pół miliona Polaków. Teraz kolej na Ciebie!

W jaki sposób uzyskać pożyczkę bez zaświadczeń o dochodach?

Pierwszym krokiem do uzyskania pożyczki jest wypełnienie wniosku, który znaleźć można na stronie internetowej firmy pożyczkowej. Pożyczka na dowód bez zaświadczeń o zarobkach może zostać przyznana osobie, które wypełni wniosek oraz przejdzie procedurę weryfikacyjną. 

Jej celem jest ustalenie, czy klient rzeczywiście jest osobą, za jaką się podaje. Sama weryfikacja polega na wykonaniu przelewu z konta prywatnego na konto firmy pożyczkowej. Przelew opiewa na kwotę symboliczną, 1 zł lub 1 gr. 

Pożyczka bez zaświadczeń o dochodach przyznana zostanie po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku. Sama procedura nie trwa długo – zwykle pieniądze przekazywane są na konto w kilkanaście minut. 

Warunki spłaty pożyczki

Pożyczka bez zaświadczeń o dochodach spłacana jest przez klienta w miesięcznych ratach. Dzięki temu może on w lepszy sposób zarządzać domowym budżetem, dopasowując codzienne wydatki do sum, jakie należy przekazywać firmie pożyczkowej tytułem spłaty długu. 

Zazwyczaj im wyższa kwota pożyczki, tym dłuższy okres jej spłaty, tymczasem pożyczki opiewające na niskie kwoty mogą zostać spłacone nawet w dwa miesiące. Podstawą do wyliczenia raty pożyczki jest kapitał, czyli kwota, jaką klient otrzymał na konto. 

Pod uwagę należy wziąć także oprocentowanie oraz prowizję, jaką pobiera firma pożyczkowa. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odroczenia płatności pierwszej raty, przykładowo o miesiąc czy dwa. Dzięki temu pożyczkobiorca może w jeszcze lepszy sposób zarządzać posiadanymi środkami pieniężnymi.

Co warto wiedzieć o pożyczce bez dochodu?

Pożyczka bez dochodu to produkt, który znaleźć można jedynie w ofercie firm pożyczkowych. Warto mieć na uwadze, że aby ją zaciągnąć, nie trzeba w żaden sposób zabezpieczać spłaty – na przykład poprzez opłacanie składki ubezpieczeniowej czy tworzenie zastawu. 

Klient we własnym zakresie ocenia, jaką kwotę pożyczki będzie w stanie spłacić w danym czasie. Należy przy tym wziąć pod uwagę codzienne wydatki, jakie ponosimy na utrzymanie siebie i rodziny. Pożyczka bez dochodu może zostać udzielona osobom, które pozostają bez pracy, jednak posiadają środki pieniężne na spłatę długu. Co więcej, klient nie może figurować w bazach dłużników – przekreśla to szanse na uzyskanie pożyczki. 

Zanim zdecydujemy się zaciągnąć konkretną pożyczkę, sprawdźmy i porównajmy dostępne w danym czasie oferty. Warto wybrać taką, która spełnia nasze wymagania odnośnie kwoty oraz warunków spłaty. Zwróćmy też uwagę na koszty, które przedstawia roczna rzeczywista stopa oprocentowania. 

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon