Pożyczka na świadczenia rodzinne i socjalne

21.01.2022

Banki wymagają od swoich potencjalnych klientów posiadania pewnego źródła dochodu. Inaczej jest w przypadku firm pożyczkowych, które udzielają finansowania bez konieczności potwierdzania faktu zarobkowania. Pożyczkę można uzyskać na przykład na świadczenia rodzinne oraz socjalne. Kto może się o nią ubiegać i w jaki sposób ją uzyskać?

Pożyczka na świadczenia socjalne – czy to możliwe?

Obecnie coraz większa liczba gospodarstw domowych to beneficjenci różnego rodzaju świadczeń socjalnych i rodzinnych – 500+, zasiłek opiekuńczy, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie – to tylko niektóre ich formy. Choć w ujęciu prawnym większość tego rodzaju świadczeń nie stanowi dochodu, to dla firm pożyczkowych mogą być one pewnym zabezpieczeniem spłaty zobowiązania.

Wszystko dlatego, że uzyskiwane ze świadczeń kwoty zwykle nie są niskie, a co więcej, stanowią one stosunkowo stabilne źródło finansowania – dotyczy to szczególnie świadczenia 500+, które w praktyce otrzymuje każdy rodzic wychowujący dziecko. 

Obecnie coraz więcej firm pożyczkowych decyduje się udzielić pożyczki osobom, które jako dodatkowe źródło dochodu podają różnego typu świadczenia socjalne bądź rodzinne.

Jak uzyskać pożyczkę na świadczenia socjalne i rodzinne?

Wniosek o udzielenie pożyczki na świadczenia socjalne i rodzinne można złożyć bez wychodzenia z domu, przez internet. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest wypełnienie wniosku o pożyczkę, który dostępny jest na stronie internetowej wybranej firmy pożyczkowej. 

We wniosku podaje się dane pożyczkobiorcy, wybrane dane z dowodu osobistego, a także wskazuje się źródło dochodu. Co istotne, firma pożyczkowa nie wymaga dostarczania dodatkowych zaświadczeń, w tym przypadku od organów przyznających świadczenia socjalne. 

Następnie pożyczkobiorca przechodzi procedurę weryfikacyjną, która jest niezbędnym elementem procesu udzielania pożyczki przez internet. Firma pożyczkowa musi się bowiem upewnić, że nie dochodzi do próby wyłudzenia pieniędzy. Pożyczkobiorca będzie więc musiał zalogować się do swojej bankowości internetowej i wykonać przelew na kwotę 1 zł lub 1 gr na rachunek firmy pożyczkowej.

Share
Aplikuj już dziś!

Zaufało nam już ponad pół miliona Polaków. Teraz kolej na Ciebie!

Czasami do weryfikowania pożyczkobiorców wykorzystywana jest też dedykowana aplikacja, którą należy pobrać na telefon. Sama procedura udzielania pożyczki jest niezwykle prosta i nie zajmuje zbyt wiele czasu – pieniądze można otrzymać na konto nawet w kilka chwil.

Pożyczka na świadczenia  – dla kogo?

O pożyczkę na świadczenia rodzinne i socjalne mogą ubiegać się osoby, które są beneficjentami tychże świadczeń. Firmy pożyczkowe wymagają ponadto, aby ich klienci:

  • byli osobami pełnoletnimi,
  • posiadali obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych,
  • legitymowali się ważnym dokumentem tożsamości, jakim jest dowód osobisty,
  • posiadali konto w polskim banku i numer telefonu zarejestrowany u polskiego operatora.

Warto mieć na uwadze, że pożyczka na świadczenia socjalne i rodzinne może być udzielona jedynie osobom, które posiadają dobrą historię kredytową. Figurowanie w bazach dłużników, takich jak BIK czy BIG uniemożliwia uzyskanie pożyczki, nawet jeśli klient osiąga dodatkowe dochody. 

Firmy pożyczkowe nie wymagają przedstawiania zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach, a więc o ich źródle czy wysokości, niemniej jednak pożyczkobiorca powinien we własnym zakresie ocenić, czy będzie w stanie spłacić zobowiązanie. Problem może pojawić się szczególnie w sytuacji, gdy świadczenia rodzinne i socjalne są jedynym źródłem dochodu gospodarstwa domowego. 

Warunki spłaty pożyczki

Pożyczka na świadczenia socjalne spłacana jest w wygodnych, miesięcznych ratach. Na wysokość pojedynczej raty wpływa nie tylko kwota pożyczonego kapitału, ale również odsetki oraz prowizja, którą pobiera firma pożyczkowa w zamian za udzielenie finansowania. 

Pożyczka może być spłacana w kilku lub nawet kilkunastu ratach, w zależności od możliwości pożyczkobiorcy oraz warunków zapisanych w umowie. Warto mieć na uwadze, że pożyczka na świadczenia socjalne stanowi jednorazowy dopływ gotówki, tymczasem wiele osób potrzebuje dodatkowe finansowania co pewien czas. 

W ich przypadku dobrym rozwiązaniem może okazać się pozabankowa karta kredytowa, w ramach której można dokonywać płatności za towary i usługi. Na karcie ustanawia się limit, który – po spłaceniu poprzedniego zobowiązania – ulega odnowieniu. 

Warunki spłaty zadłużenia, tak jak i pożyczki, mogą być dopasowane do potrzeb i możliwości klienta. Świadczenia socjalne stanowią swego rodzaju zabezpieczenie spłaty długu, lecz dobrze, jeśli pożyczkobiorca posiada również dodatkowy dochód.

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon