Najczęstsze wydatki domowe. Na co Polacy wydają najwięcej pieniędzy?

26.01.2022

Prowadzenie budżetu domowego to wbrew pozorom niełatwe zadanie. Znacznie łatwiej jest nam niekiedy rozporządzać finansami firmy, dla której pracujemy niż naszymi własnymi. Zasada ta dotyczy większości prowadzących gospodarstwa domowe, niezależnie od rodzaju pracy jaką wykonują i wysokości zarobków. Pierwszym etapem do podjęcia kroków w kierunku oszczędzania jest rozpoznanie, na co wydajemy najwięcej pieniędzy. Zobacz, jakie są najczęstsze wydatki domowe Polaków.

Wydatki domowe – na co wydajemy najwięcej?

Struktura przeciętnych miesięcznych wydatków jest dość przewidywalna, można nawet powiedzieć, że dość oczywista. Według danych GUS w 2017 roku najwięcej, bo aż 24,3% wydaliśmy na żywność i napoje bezalkoholowe.

Kolejną grupa najczęstszych wydatków Polaków było użytkowanie mieszkania i nośniki energii. Oznacza to, że aż 19,5% naszego budżetu inwestujemy w nasz dom lub mieszkanie.

Następną pozycją na liście, choć w tyle za liderami, jest transport. Na przemieszczanie się przeznaczamy aż 8,7% finansów z naszego budżetu.

Ważne miejsce na naszej liście najczęstszych wydatków zajmuje również rekreacja i kultura – 6,9% budżetu domowego przeznaczamy na rozrywkę.

Zgodnie z danymi GUS ten udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe i na użytkowanie mieszkania i nośniki energii już od 3 lat utrzymuje się na stałym poziomie.

Share
Aplikuj już dziś!

Zaufało nam już ponad pół miliona Polaków. Teraz kolej na Ciebie!

Najczęstsze wydatki domowe na żywność i napoje bezalkoholowe

Skoro jednym z najczęstszych wydatków w naszym gospodarstwie domowym jest żywność, warto przyjrzeć się liżej przeciętnemu miesięcznemu spożyciu wybranych artykułów żywnościowych na 1 osobę. Co ciekawe, według danych z GUS z 2017 r. gospodarstwa domowe na wsi charakteryzują się nieco innym modelem żywienia niż gospodarstwa domowe w miastach. Pomimo tych różnic Polacy najchętniej spożywają warzywa i owoce – w miastach jest to 7,9 kg na miesiąc na osobę, a na terenach wiejskich 8,8 kg.

Polacy wciąż spożywają bardzo duże ilości pieczywa. W miastach przeciętnie zjadamy aż 5,3 kg produktów zbożowych, w tym 3,0 kg pieczywa. Mieszkańcy wsi spożywają znacznie więcej produktów zbożowych. Na jedną osobę przypada w miesiącu aż 6,2 kg, w tym 3,8 kg pieczywa.

Niezwykle pocieszający jest również fakt, że pijemy coraz więcej wody (mineralnej czy też źródlanej). Na jednego mieszkańca miasta przypada 5,6 l, podczas gdy na terenach wiejskich spożywa się 4,5 l misięcznie.

Więcej wydajemy, bo więcej zarabiamy

Rok 2017 był kolejnym rokiem, w którym wystąpił wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu, przypadającego na jedną osobę. Zanotowano wzrost aż o 6,3% – z kolei w 2016 r., w porównaniu do roku 2015 zanotowano wzrost o 7,0%. Dodatkowe pieniądze przeznaczamy więc na relaks i rekreację, co dokładnie przedstawiają dane GUS.

Coraz częściej wydajemy nasze pieniądze w bardziej rozważny sposób, o czym może świadczyć fakt, że jedynie 2,4% naszego budżetu przeznaczamy na wyroby tytoniowe i alkohole. Z kolei 5,5% naszego miesięcznego budżetu przeznaczamy na pielęgnację naszego zdrowia. Nasze miesięczne wydatki zmierzają więc w dobrym kierunku!

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon