Jakie są przyczyny inflacji, co ją powoduje?

26.09.2022
Nowy Klient
Klient, który nigdy nie zawarł z Fincard Umowy o Wirtualną Kartę Kredytową
Klient Powracający
Klient, który zawarł już uprzednio z Fincard Umowę o Wirtualną Kartę Kredytową

Jaka kwota

1000
3000
Minimalna kwota do zapłaty
Stanowi 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Stanowi sumę 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji oraz Prowizji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Weź
Pierwszy okres rozliczeniowy do roku. Opcje spłaty: Spłata w całości -lub Minimalna Kwota do Zapłaty (tylko kapitał) - , Minimalna Kwota do zapłaty
RRSO:
%
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.

Inflacja to pojęcie z dziedziny nauk ekonomicznych, które oznacza wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług. Oznacza to, że więcej zapłacimy za podstawowe, ale również za luksusowe dobra różnego typu. Warto zastanowić się nie tylko nad skutkami, jakie niesie za sobą inflacja, lecz także nad jej przyczynami. Co powoduje inflację i czym może grozić, jeśli osiąga zbyt wysoki poziom?

Zjawisko inflacji w gospodarkach rozwiniętych

Inflacja w gospodarkach krajów rozwiniętych jest zjawiskiem pozytywnym pod względem ekonomicznym. Napędza bowiem wzrost PKB, pobudza przedsiębiorczość, natomiast dla przeciętnego obywatela może oznaczać wzrost wynagrodzenia czy zwiększenie ilości miejsc pracy na rynku. Mowa tutaj o inflacji pełzającej, która wynosi nie więcej, niż 5% w stosunku rocznym. Władze monetarne każdego kraju podejmują działania, dzięki którym inflacja nie powinna wykraczać poza ten poziom. Niemniej jednak możemy mieć również do czynienia z inflacją:

  • kroczącą – wynosi ona od 5 do 10% w skali roku,
  • galopującą – jej wartość mieści się w przedziale od 11 do 50% w skali roku.

O ile inflacja krocząca nie stanowi jeszcze poważnego zagrożenia dla gospodarki, o tyle inflacja galopująca jest już bardzo niebezpieczna, a co więcej, stosunkowo trudno z nią walczyć. Warto pamiętać, że inflacja wiąże się z ogólnym wzrostem cen towarów i usług, dotyczy więc niemal wszystkich produktów, a nie wyłącznie konkretnych. W praktyce inflacja krocząca może powodować ubożenie społeczeństwa, bowiem jesteśmy w stanie zakupić coraz mniej towarów i usług. Pieniądz traci na wartości, natomiast oszczędności topnieją

Jakie są przyczyny inflacji?

Trudno mówić o jednej, konkretnej przyczynie inflacji, bowiem zazwyczaj na wzrost ogólnego poziomu cen wpływa wiele czynników. Wśród nich wymienia się przede wszystkim zbyt dużą ilość pieniądza, która znajduje się w obiegu. Dlatego też tak niebezpiecznym zjawiskiem jest jego nieuzasadnione dodrukowywanie. Wydaje się, że dzięki temu rząd może pokryć niezbędne wydatki, jednak “nowy” pieniądz jest w zasadzie bez pokrycia. Społeczeństwo, które ma do dyspozycji większą ilość gotówki, zgłasza większe zapotrzebowanie na towary i usługi. Te zaś są ograniczone, przez co producenci mogą podnosić ich ceny. Na inflację znaczny wpływ może mieć koszt związany z nabyciem poszczególnych czynników produkcji. Zalicza się do nich na przykład:

  • surowce i materiały,
  • roboczogodzinę (im więcej trzeba zapłacić pracownikom, tym cena produktów będzie wyższa),
  • energię elektryczną, gaz czy paliwo.

Na wzrost cen czynników produkcji może mieć wpływ sytuacja geopolityczna, ale również zjawiska naturalne (susze, powodzie) czy nadmierne ingerowanie władzy w gospodarkę (na przykład nieuzasadnione, znaczne podnoszenie płacy minimalnej). Przyczyną inflacji mogą być również niskie stopy procentowe, w efekcie czego na rynku pozostaje większa ilość pieniądza. Kredyty tanieją, natomiast oszczędności ulokowane na kontach bankowych zaczynają topnieć. Eksperci zwracają także uwagę na niezrównoważony budżet państwa, czyli na sytuację, w której wydatki w znacznym stopniu przekraczają wpływy. Tutaj ponownie – na rynek dostaje się duża ilość pieniądza, która zasadniczo nie ma pokrycia. Warto mieć na uwadze, że wymienione czynniki są ze sobą w jakiś sposób powiązane, dlatego też zwykle występują w parze. Oczywiście, inflacja może nastąpić także wskutek nagłego wydarzenia (wojna, wielomiesięczne powodzie), jednak zazwyczaj jest ona skutkiem prowadzenia błędnej polityki monetarnej.

Share
Aplikuj już dziś!

Zaufało nam już ponad pół miliona Polaków. Teraz kolej na Ciebie!

Czym grozi inflacja?

Co może być skutkiem inflacji? Jak powstrzymać inflację? Tego typu pytania zazwyczaj zadajemy sobie, gdy ceny produktów i usług zaczynają gwałtownie rosnąć. Podstawowym skutkiem inflacji, który zauważają konsumenci, jest ubożenie społeczeństwa. Za taką samą ilość pieniądza możemy kupić mniej, zatem musimy nieco ograniczać wydatki. Przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie pokryć rosnących wydatków na utrzymanie firmy, zamykają swoje działalności, przez co na rynku pojawia się zjawisko wysokiego bezrobocia.

Z drugiej strony może pojawić się nacisk pracowników na wzrost płac, który ma wyrównać wzrost cen. Inflacja wpływa na spadek wartości pieniądza nie tylko na rynku krajowym, ale także międzynarodowym. Co więcej, w czasie inflacji tracimy oszczędności, nawet jeśli w rzeczywistości nie wydajemy pieniędzy. Groźnym zjawiskiem jest spadek zaufania do rządzących i chęć stworzenia alternatywnych rozwiązań, na przykład poprzez dopuszczenie do władzy polityków odłamów skrajnych. Skutek polityczny ma zwykle miejsce w przypadku bardzo wysokiej inflacji, która objawia się przykrymi konsekwencjami natury ekonomicznej. Zgodnie z powyższym, wpływ inflacji na gospodarkę jest niemały, jednak warto pamiętać, że wzrost cen towarów i usług utrzymywany na niskim poziomie nie jest zjawiskiem negatywnym. Władze monetarne muszą jednak zadbać o to, aby inflacja nie przekraczała bezpiecznego poziomu 5%, natomiast jeśli zacznie szybować w górę, konieczne staje się szybkie podjęcie odpowiednich działań. 

 

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon