Co to jest inflacja i z czego wynika? Wszystko co należy wiedzieć

26.09.2022
Nowy Klient
Klient, który nigdy nie zawarł z Fincard Umowy o Wirtualną Kartę Kredytową
Klient Powracający
Klient, który zawarł już uprzednio z Fincard Umowę o Wirtualną Kartę Kredytową

Jaka kwota

1000
3000
Minimalna kwota do zapłaty
Stanowi 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Stanowi sumę 3% Limitu Kredytowego wykorzystanego na dzień poprzedzający wygenerowanie Zestawienia Operacji oraz Prowizji za pierwszy Okres rozliczeniowy obliczoną przy założeniu, że Klient wykorzysta w tym okresie cały udzielony Limit Kredytowy i nie dojdzie do przekroczenia Limitu Kredytowego.
Weź
Pierwszy okres rozliczeniowy do roku. Opcje spłaty: Spłata w całości -lub Minimalna Kwota do Zapłaty (tylko kapitał) - , Minimalna Kwota do zapłaty
RRSO:
%
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.
Oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną przy założeniu, iż Klient przez cały okres trwania umowy (360 dni) będzie korzystał z udostępnionego mu limitu kredytowego w całości.

Wysoka inflacja to w ostatnim czasie jeden z głównych tematów, który poruszany nie tylko wśród ekonomistów, ale również w innych grupach społecznych. Choć inflacja sama w sobie nie jest zjawiskiem negatywnym, to zbyt wysoki jej poziom może prowadzić do ubożenia konsumentów. Co to jest inflacja, z czego wynika i jak z nią walczyć?

Co jest powodem inflacji?

Inflacja to – zgodnie z definicją – wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług. Oznacza to, że wysoka cena truskawek w sezonie, rosnące koszty zakupu pieczywa czy coraz droższa elektronika nie będą jeszcze rozpatrywane w kategoriach inflacji. Tendencja wzrostu cen musi być bowiem zauważalna na dużą skalę, zatem o inflacji nie mówimy, gdy wzrasta cena jakiegoś konkretnego produktu, a w momencie, gdy za daną kwotę, jaką dysponujemy, możemy nabyć coraz mniej takich samych towarów czy usług. Oszczędności na kontach bankowych zaczynają tracić na wartości, natomiast możliwości inwestowania wolnej gotówki jest coraz mniej. Czego skutkiem jest inflacja? Otóż przyczyn wzrostu cen towarów i usług może być wiele, jednak najczęściej wśród nich wymienia się:

  • zbyt dużą ilość pieniądze w gospodarce – dzieje się tak na ogół wtedy, gdy społeczeństwo zaczyna się bogacić,
  • niezrównoważony budżet państwa – gdy wydatki w znacznym stopniu przekraczają dochody,
  • wadliwą strukturę gospodarki – niedoinwestowanie bądź nadmierne inwestycje,
  • wzrost zagregowanego popytu na towary i usługi – na rynku dostępna jest mniejsza ilość towaru, zatem staje się on droższy,
  • nagły i znaczący wzrost kosztów produkcyjnych – ma na nie wpływ cena surowca, roboczogodziny, energii czy gazu.

Jakie są rodzaje inflacji?

W ekonomii wyróżnia się kilka rodzajów inflacji, przy czym należy mieć na uwadze, że inflacja, choć zwykle rozpatrywana jest w ujęciu negatywnym, może również w pewnym stopniu napędzać gospodarkę. Mowa tutaj o inflacji pełzającej, która wynosi maksymalnie 5%. W poprawnie funkcjonujących, rozwiniętych gospodarkach inflacja utrzymująca się na tym poziomie jest zjawiskiem pożądanym. W Polsce Rady Polity Pieniężnej zwykle wyznacza cel inflacyjny na poziomie około 2,5%. Inflacja krocząca wynosi natomiast od 5 do 10%. Choć wydaje się to dużo, to w dalszym ciągu mamy do czynienia z umiarkowanym wzrostem poziomu cen. Taka inflacja wymaga jednak ścisłej kontroli, ponieważ od niej tylko krok do inflacji galopującej (wynosi ona od 11 do 50%, która jest już zjawiskiem niebezpiecznym dla gospodarki. 

Share
Aplikuj już dziś!

Zaufało nam już ponad pół miliona Polaków. Teraz kolej na Ciebie!

W jaki sposób inflacja wpływa na życie konsumentów?

Inflacja krocząca działa w pozytywny sposób na gospodarkę, jednak jej nadmierny przyrost może powodować spore problemy dla przeciętnego konsumenta. Znaczny wzrost cen powoduje bowiem ubożenie społeczeństwa w dłuższym okresie czasu. Szczególnie niebezpieczne jest to w momencie, jeśli za wzrostem cen nie podąża wzrost wynagrodzeń. Nominalnie zarabiamy więc tyle samo, jednak nasze realne zarobki są niższe o wartość inflacji. Warto mieć na uwadze, że w przypadku inflacji kroczącej, a szczególnie galopującej, nie sposób uciec przed wzrostem cen. Dotyka on bowiem niemal każdego towaru lub usługi. Co więcej, gospodarka stanowi system naczyń powiązanych, zatem wzrost ceny jednego produktu może mieć znaczny wpływ na ceny innych. Przykładem jest, chociażby energia elektryczna czy paliwo, które uważane są za jedne z kluczowych czynników produkcyjnych. 

Jak walczyć z inflacją?

Wiadomo już, co ma wpływ na inflację, jednak warto zastanowić się, jak walczyć z nadmiernym wzrostem cen produktów i usług? Należy podkreślić, że nie walczy się z inflacją pełzającą, jednak pierwsze kroki można podjąć już w momencie, gdy inflacja zmienia się w kroczącą. Wtedy też rekomenduje się:

  • podniesienie stóp procentowych, w wyniku czego kredyty stają się droższe,
  • emisja rządowych papierów wartościowych,
  • sterowanie stopą rezerwy obowiązkowej.

Są to jednak zadania władz monetarnych kraju, których celem jest “zabranie” pieniądza z rynku. Jak natomiast z inflacją możemy walczyć my? Podstawowym zadaniem będzie ochrona oszczędności. Trzymanie ich na koncie bankowym powoduje, że tracą na wartości. Dobrym rozwiązaniem będzie więc zainwestowania w coś, co przynosi realne, a nie tylko nominalne zyski. Obecnie eksperci doradzają inwestowanie w nieruchomości, złoto bądź w akcje. 

Jak długo potrwa inflacja?

Władze monetarne powinny podejmować działania, które mają na celu zabezpieczenie przed nadmiernym rozwojem inflacji. Jeśli jednak wymknie się ona spod kontroli, większość osób zaczyna zastawiać się, czy inflacja zacznie spadać i kiedy owe spadki nastąpią? Wiele zależy tutaj od działań, jakie podjęte zostaną w celu obniżenia poziomu wzrostu cen. Inflacja mierzona jest w stosunku rocznym, dlatego też ceny powinny zacząć spadać już w kolejnym roku, tak aby gospodarka mogła wrócić do normalnego funkcjonowania. Należy jednak mieć świadomość, że na wzrost czy spadek poziomu cen wpływ ma wiele czynników, dlatego też nie zawsze możliwe jest szybkie obniżenie inflacji. Choć specjaliści rekomendują, aby w przypadku rosnącej inflacji ograniczać nabywanie dóbr czy usług, to nie jest to działanie, które bez ingerencji władz monetarnych może przynieść wiele korzyści.

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px halvo menu toggler icon halvo cross icon